Skip to content
Jak to działa? Korzystamy z Multi-metody nauczania (w trakcie procesu patentowego P.431254), która jest narzędziem opartym na zasadach psychodydaktyki twórczości – uwalniamy potencjał twórczy uczniów, pobudzamy ich wyobraźnię, a dzięki temu dajemy im swobodę i pozwalamy na spontaniczność wypowiedzi, przełamujemy barierę językową. U nas nie ma „klucza”, „jedynej słusznej wersji komunikacji”, pozwalamy się rozwijać bez nadmiernych ‘przeszkadzaczy’ w postaci stosu testów, sztywnych ram podręczników.

Jak to działa?

Korzystamy z Multi-metody nauczania (w trakcie procesu patentowego P.431254), która jest narzędziem opartym na zasadach psychodydaktyki twórczości – uwalniamy potencjał twórczy uczniów, pobudzamy ich wyobraźnię, a dzięki temu dajemy im swobodę i pozwalamy na spontaniczność wypowiedzi, przełamujemy barierę językową. U nas nie ma „klucza”, „jedynej słusznej wersji komunikacji”, pozwalamy się rozwijać bez nadmiernych ‘przeszkadzaczy’ w postaci stosu testów, sztywnych ram podręczników.
Jak to działa? Korzystamy z Multi-metody nauczania (w trakcie procesu patentowego P.431254), która jest narzędziem opartym na zasadach psychodydaktyki twórczości – uwalniamy potencjał twórczy uczniów, pobudzamy ich wyobraźnię, a dzięki temu dajemy im swobodę i pozwalamy na spontaniczność wypowiedzi, przełamujemy barierę językową. U nas nie ma „klucza”, „jedynej słusznej wersji komunikacji”, pozwalamy się rozwijać bez nadmiernych ‘przeszkadzaczy’ w postaci stosu testów, sztywnych ram podręczników.

Jak to działa?

Korzystamy z Multi-metody nauczania (w trakcie procesu patentowego P.431254), która jest narzędziem opartym na zasadach psychodydaktyki twórczości – uwalniamy potencjał twórczy uczniów, pobudzamy ich wyobraźnię, a dzięki temu dajemy im swobodę i pozwalamy na spontaniczność wypowiedzi, przełamujemy barierę językową. U nas nie ma „klucza”, „jedynej słusznej wersji komunikacji”, pozwalamy się rozwijać bez nadmiernych ‘przeszkadzaczy’ w postaci stosu testów, sztywnych ram podręczników.
Multi-metoda i karty Multi-talk w pełni wykorzystują potencjał naszego mózgu, aktywizując obie półkule. Dzięki temu narzędziu podczas naszych zajęć: - uruchamiamy myślenie wizualne - uruchamiamy myślenie skojarzeniowe - wykorzystujemy myślenie twórcze - stosujemy trening pamięci - stosujemy podejście zadaniowe i projektowe
Multi-metoda i karty Multi-talk w pełni wykorzystują potencjał naszego mózgu, aktywizując obie półkule. Dzięki temu narzędziu podczas naszych zajęć:
– uruchamiamy myślenie wizualne
– uruchamiamy myślenie skojarzeniowe
– wykorzystujemy myślenie twórcze
– stosujemy trening pamięci
– stosujemy podejście zadaniowe i projektowe
Multi-metoda i karty Multi-talk w pełni wykorzystują potencjał naszego mózgu, aktywizując obie półkule. Dzięki temu narzędziu podczas naszych zajęć: - uruchamiamy myślenie wizualne - uruchamiamy myślenie skojarzeniowe - wykorzystujemy myślenie twórcze - stosujemy trening pamięci - stosujemy podejście zadaniowe i projektowe
Multi-metoda i karty Multi-talk w pełni wykorzystują potencjał naszego mózgu, aktywizując obie półkule. Dzięki temu narzędziu podczas naszych zajęć:
– uruchamiamy myślenie wizualne
– uruchamiamy myślenie skojarzeniowe
– wykorzystujemy myślenie twórcze
– stosujemy trening pamięci
– stosujemy podejście zadaniowe i projektowe
Let’s learn together! Nasze autorskie materiały, gry, programy pozwalają na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb grupy, podążanie za możliwościami uczniów. Dzięki takiemu podejściu wyzwalamy maksymalne zaangażowanie uczniów w proces nauki, co szybko przynosi wymierne efekty!

Let’s learn together!

Nasze autorskie materiały, gry, programy pozwalają na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb grupy, podążanie za możliwościami uczniów. Dzięki takiemu podejściu wyzwalamy maksymalne zaangażowanie uczniów w proces nauki, co szybko przynosi wymierne efekty!
Let’s learn together! Nasze autorskie materiały, gry, programy pozwalają na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb grupy, podążanie za możliwościami uczniów. Dzięki takiemu podejściu wyzwalamy maksymalne zaangażowanie uczniów w proces nauki, co szybko przynosi wymierne efekty!

Let’s learn together!

Nasze autorskie materiały, gry, programy pozwalają na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb grupy, podążanie za możliwościami uczniów. Dzięki takiemu podejściu wyzwalamy maksymalne zaangażowanie uczniów w proces nauki, co szybko przynosi wymierne efekty!